“– Vi scanner valgsedlene i en maskin som har problemer med å behandle opplysningene etterpå. Det kan være noe feil med trykken på stemmesedlene, men det kan også være svakheter i programvaren.”

Full artikkel