Boken om EVA Skanning sladdet.pdf

“Det vises til mail 23. august inneholdende klage over Valgdirektoratets vedtak 23. august vedrørende innsyn i bl.a. sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg.

Vi beklager at vedlagte dokument ved en glipp ikke ble vedlagt i vårt delvise avslag.

Dokumentet inneholder dokumentasjon som vi anser for å være slike sikkerhetsrutiner som det er bedt om innsyn i.

Begrunnelsen for sladdingen fremgår av vår epost datert i går, og vi ber om å få en tilbakemelding dersom man vil opprettholde klagen etter dette.

Vennlig hilsen

AXEL PROET-HØST seniorrådgiver valgfaglig avdeling”

https://www.mimesbronn.no/nn/request/sikkerhetsrutiner_for_systemene#incoming-2196