Tilbud om sårbarhetskartlegging fra NSM

Tilbud om IKT s rbarhetskartlegging.PDF.pdf

Tilbud om IKT s rbarhetska.PDF.pdf

“Hei!

Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).

Med hilsen

Valgdirektoratet”

https://www.mimesbronn.no/nn/request/ikt_sarbarhetskartlegging_i_valg#incoming-2273