Signert kontrakt Evry Sladdet.pdf : Norge

Signert kontrakt Indra Sladdet.pdf : Spania

Signert kontrakt Idox Sladdet.pdf : Storbritannia

“Svar på begjæring om innsyn datert 19.08.2017

Det vises til innsynsbegjæring datert 19.08.2017 fra [1][Innsyns-e-postadresse #405]

Oversender med dette rammeavtalen for de tre leverandørene som er del i rammeavtalen. Valgdirektoratet beklager at saksbehandlingstiden i denne saken har gått utover det som er angitt i det foreløpige svaret som ble gitt 23.08.2017.”

https://www.mimesbronn.no/nn/request/valgkretser_som_benytter_maskine#incoming-2439