Dokumenter rundt anskaffelse av konsulenttjenester for evaluering av sikkerhet i EVA

Konkurransegrunnlag 1 7.pdf : Sikkerhetskonsulent

2018 25 Konkurransegrunnlag.pdf : Revisjon av kildekode og arkitektur EVA

2018 25 Bilag til SSA O.docx : Revisjon av kildekode og arkitektur

“Vi viser til innsynsbegjæringer datert 19.5.2018 vedr sikkerheten ved Stortingsvalget i 2021 og Kommunestyre -og fylkestingsvalget 2019.

Vedlagt følger de dokumenter som vurderes til å falle inn under innsynsbegjæringene.

Vi beklager at saksbehandlingen har tatt noe tid.

Med vennlig hilsen

Valgdirektoratet”

https://www.mimesbronn.no/nn/request/sikkerheten_ved_stortingsvalget#incoming-4841