1. Hadde Evry fjerntilgang til tellesentraler i Norge i 2017? I såfall hvilke?

Det er kommuner og fylkeskommuner som er ansvarlige for den praktiske valggjennomføringen, herunder installasjon og oppsett av skanningløsning, samt gjennomføring av både manuell og maskinell telling av stemmesedler. Valgdirektoratet tilbyr programvare og veiledning rundt bruken av programvaren. I veilederen for 2017 beskrives rutiner og praksis som forhindrer uautorisert eller unødvendig bruk fjernaksess.

  1. Hadde en eller flere av de andre «skanning leverandørene» også fjerntilgang?

Vi følger konkurranseregler i offentlig anskaffelser, og valgte tre leverandører som oppfylte våre krav til tjenestene de skulle levere og sikkerhet knyttet til disse. Vi har rammeavtale med tre aktører som har lang historikk i å bistå valg, og kommunene har lang erfaring med å samarbeide med disse. Kommunene gjør selv avrop på rammeavtalen, og den operasjonelle sikkerheten knyttet til bistand skjer der ute i kommunene, i henhold til veiledning vi gir.

  1. Vil en eller flere av «skanning leverandørene» ha fjerntilgang ved valget i 2019?

Kommunene gjør selv avrop på rammeavtalen, og den operasjonelle sikkerheten knyttet til bistand skjer der ute i kommunene, i henhold til veiledning vi gir.

Våre anbefalinger til kommunene og kravene til eksterne leverandører revideres til valget i 2019, for å styrke sikkerheten i valggjennomføringen.

  1. Har denne tilgangen blitt evaluert av NSM/PST?

Sikkerheten knyttet til datamiljøet som EVA Skanning installeres i må ivaretas av kommunen/fylkeskommunen, og vi gir helt konkrete anbefalinger gjennom våre veiledere. Det er viktig å understreke at vi har full tillit til at kommunene og fylkeskommunene ivaretar sikkerheten i valggjennomføringen og data knyttet til dette på en god måte, på lik linje som de håndterer data innen andre kritiske ansvarsområder i kommunen.

Vi har også tett samarbeid med andre myndighet som utfører sikkerhetstester, og som gir anbefalinger til konkrete tiltak for å gjøre den til enhver tid gjeldene versjon av løsningen enda sikrere.